Tarieven

Fysiotherapie en manuele therapie wordt nog steeds door alle zorgverzekeraars vergoed. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar wordt de therapie conform uw polisvoorwaarden vergoed. Afhankelijk van het aanvullende pakket dat u gekozen heeft worden de kosten dus gedeeltelijk of volledig gedekt. U dient dit zelf na te kijken op uw polis! Eventuele kosten die buiten de dekking van uw verzekering vallen brengen wij u in rekening.

 

Prestatiecode

1000

1200

1001

1400

1700

1850

1860

1870

Omschrijving

Zitting fysiotherapie

Zitting manuele therapie

Toeslag voor behandeling direct aan huis

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

Lange zitting voor patiënten  met complexe zorgaanvraag

Screening DTF

Intake en onderzoek na screening

Intake en onderzoek na verwijzing

Tarief  2013

€ 34,00

€ 48,00 

€ 15,50

€ 57,50

€ 50,00

€ 12,50

€ 35,50

€ 48,00

 

Wij hebben voor zover mogelijk met alle zorgverzekeraars in Nederland voor het lopende jaar 2013 een behandelovereenkomst afgesloten. Dit houdt in dat de door ons behandelde en hiervoor verzekerde patiënten de therapiekosten volledig door deze zorgverzekeraars vergoed krijgen (natura-tarief). Voor die patiënten die middels het restitutietarief verzekerd zijn, gelden de bovenstaande tarieven, die zij zelf dienen te vergoeden.

 

Let op! Voor al onze cliënten geldt het volgende:

Indien u uw afspraak niet kan nakomen, dan dient u deze afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Als dit niet is gebeurd dan zal een bedrag van 20 euro bij  u in rekening gebracht worden.

Contact

De Fysiotherapeuten

Faradaystraat 2

2014 EN Haarlem

Tel: 023-5248624

Mail: info@defysiotherapeuten.nl

Website: www.defysiotherapeuten.nl

Openingstijden:

ma t/m vrij van 8.00 uur tot 22.00 uur.

CKR Geregistreerd