Verzekering

Verzekeringszaken 2013

DTF = Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Voor een bezoek aan de fysiotherapeut heeft u GEEN verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Alleen voor chronische behandelingen of voor behandelingen aan huis is een verwijzing nodig.

 

Hoe is uw ziektekostenverzekering opgebouwd:

Deze bestaat uit een basisverzekering waar iedereen verplicht in is ondergebracht en een aanvullende verzekering die u zelf kiest.

De vergoeding van uw behandeling loopt meestal direct via uw verzekering en valt binnen de aanvullende verzekering, dus wordt vergoedt mits u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.

Wanneer u niet of beperkt verzekerd bent of wanneer de praktijk geen contract heeft met de betreffende verzekeraar dan gaat de factuur naar u. De tarieven die in dat geval gehanteerd worden krijgt u overhandigd bij uw eerste afspraak en zijn tevens te vinden in de wachtkamer en op deze website.

Fysiotherapie GZW heeft overeenkomsten met vrijwel alle ziektekostenverzekeraars.

 

 

Wat u moet weten

– Is uw klacht chronisch volgens de definitie van de verzekeraars (zie chronische lijst onder links), dan worden de behandelingen fysiotherapie vergoed uit de basis verzekering vanaf de 21ste behandeling. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit uw aanvullende verzekering, maar indien deze niet toereikend is komen deze behandelingen voor eigen rekening.
– Bent u ouder dan 18 (fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar valt binnen de basisverzekering tot en met de 18e behandeling).
– Alle fysiotherapie die vergoedt wordt vanuit de aanvullende verzekering gaat NIET af van uw eigen risico. Dit geldt wel voorvergoedingen vanuit de basisverzekering (chronisch na de 20ste keer of kinderen onder de 18).

 

 

Voor overige vragen kunt u bij uw fysiotherapeut terecht. Uw fysiotherapeut kan nazien of u een aanvullende verzekering heeft, maar niet hoeveel behandelingen er eventueel verbruikt zijn van het lopende verzekeringsjaar. Het valt onder uw eigen verantwoordelijkheid om u hiervan op de hoogte te stellen en dit aan uw therapeut te laten weten.

 

Hoewel de term onbeperkt fysiotherapie in uw polisvoorwaarden anders doet vermoeden, wil dit niet zeggen dat u tot in lengte van dagen behandeld kunt worden : er moet sprake zijn van medisch doelmatige zorg, wat door uw ziektekostenverzekeraar wordt gekoppeld aan regionale behandelgemiddelden en periodiek wordt getoetst.

 

Voor alle vragen aangaande uw verzekering en vergoedingen van fysiotherapeutische behandeling geldt: Kijk in uw polisvoorwaarden of bel met uw ziektekostenverzekering.

Contact

De Fysiotherapeuten

Faradaystraat 2

2014 EN Haarlem

Tel: 023-5248624

Mail: info@defysiotherapeuten.nl

Website: www.defysiotherapeuten.nl

Openingstijden:

ma t/m vrij van 8.00 uur tot 22.00 uur.

CKR Geregistreerd